Místní knihovna Kostelec
Naposledy aktualizováno: 19.09.2018 16:42:24

Ve spolupráci s AVZO jsme připravili branný a soutěžní den. Všichni účastníci obdrželi záložku do knihy jako pozvánku do knihovny.

 

OBRÁZEK : avzo_2017_1__1_.jpg    OBRÁZEK : avzo_2017_5__1_.jpg 

 

 OBRÁZEK : avzo_2017_6__1_.jpg                          OBRÁZEK : avzo_2017_7_zalozka_2017.jpg   

                                                                                                                                                          

 

 Kroniky obce a spolků byly vystaveny u příležitosti účasti obce v soutěži Vesnice roku 2016.

 

OBRÁZEK : kroniky_14.jpg        OBRÁZEK : kroniky_3.jpg  OBRÁZEK : kroniky_5.jpg

 

 

Žáci školní družiny zdobí knihovnu vlastnoručně vyrobenými barevnými písmenky.

 

OBRÁZEK : sd_vyzdoba_2.jpg     OBRÁZEK : sd_vyzdoba_4.jpg OBRÁZEK : sd_vyzdoba_5.jpg     OBRÁZEK : sd_vyzdoba_6.jpg

 

 

 

Dubnovou středu se děti rozhodly, že vyzdobí prostory knihovny a hned začaly svůj nápad realizovat.

OBRÁZEK : sd_6_vyzd.jpg    OBRÁZEK : sd_7_vyzd.jpg    OBRÁZEK : sd_10_vyzd.jpg                                                     

 Při pravidelných návštěvách knihovny první středu v měsíci si děti vyzkoušenly balení knih.

 

OBRÁZEK : sd_i_bal.jpg    OBRÁZEK : sd_ii_bal.jpg    OBRÁZEK : sd_iii_bal.jpg       

 

1. dubna 2016 proběhla v prostorách základní školy NOC S ANDERSENEM. Mezinárodní akce se zúčastnilo 639 knihoven ČR, 583 škol ČR, 90 ostatních v ČR, 11 ve Slovinsku, 39 v Polsku, 242 na Slovensku a 30 v ostatních zemích. Děti si při hrách v přírodě i ve škole, soutěžích, kvízech a samozřejmě čtení připomněly výročí Zdeňka Svěráka, Václava Čtvrtka a poslechly si pohádky od Miloše Macourka, jehož nejznámější je Mach a Šebestová.

 

OBRÁZEK : andersen__1.jpg     OBRÁZEK : andersen_4.jpg     OBRÁZEK : andersen_15_1.jpg       OBRÁZEK : andersen_6_1.jpg     OBRÁZEK : andersen_8_1.jpg      OBRÁZEK : andersen_7_1.jpg

 

Prváčci v knihovně - předvánoční beseda nad knihou České Vánoce Josefa Lady.

 

OBRÁZEK : prvacci_2015_2.jpg      OBRÁZEK : prvacci_2015_3.jpg    OBRÁZEK : prvacci_2015_5.jpg    OBRÁZEK : prvacci_2015_4.jpg

NOC S ANDERSENEM - 4. 4. 2014

Letošní Noc s Andersenem proběhla v duchu detektivního pátrání s komisařem Vrťapkou v terénu po celém Kostelci.

OBRÁZEK : and_13_14_nast._.jpg    OBRÁZEK : and_13_14_vinohr.jpg    OBRÁZEK : and_13_14_cteni_deti._.jpg    OBRÁZEK : and_13_14_cteni_kniho.jpg    OBRÁZEK : and_13_14_vas.jpg    OBRÁZEK : and_13_14_pavel.jpg

 

 SVĚTLUŠKY V KNIHOVNĚ

V měsici březnu strávil odpoledne v knihovně skautský oddíl Světlušky. Malé skautky se seznámily s knihami pro děti a mládež - beletrií i naučnou literaturou, plnily úkoly vyhledávání v knihách, absolvovaly soutěže a kvíz. Poté si vyzkoušely balení knihy do ochranné fólie.

OBRÁZEK : svetlusky_1_vyklad.jpg    OBRÁZEK : svetlusky_2_cteni_knihovnice.jpg    OBRÁZEK : svetlusky_3_cteni_deti.jpg        OBRÁZEK : svetlusky_4_cteni_deti.jpg        OBRÁZEK : svetlusky_6_kvizy.jpg    OBRÁZEK : svetlusky_baleni_1.jpg    OBRÁZEK : svetlusky_7_medaile.jpg    OBRÁZEK : svetlusky_8_spolecna.jpg

 


            

ŽÁCI ŠKOLNÍ DRUŽINY V KNIHOVNĚ

Každá první středa v měsíci patří žákům základní školy, kteří chodí do družiny.

 

OBRÁZEK : mk_druzina010.jpeg    OBRÁZEK : mk_druzina6.jpeg   OBRÁZEK : mk_druzina_011.jpeg

 

OBRÁZEK : mk_druzina4.jpeg    OBRÁZEK : mk_druzina8.jpeg    OBRÁZEK : mk_druzina_015.jpeg   

 


 

 

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ S PRVŇÁČKY

S žáky první třídy setkání nad knihami spisovatele Josefa Lady. Pohádky, básničky, hádanky a povídání o Vánocích, zimě, Ježíškovi, vánočním stromku, dárcích.

OBRÁZEK : mk_vanoce_bes1.jpg  OBRÁZEK : mk_vanoce_bes2.jpg  OBRÁZEK : mk_vanoce_bes3.jpg OBRÁZEK : mk_vanoce_bes4.jpg

 

 

Prvňáčci v knihovně.

Žáci první třídy Základní školy v Kostelci navštívili poprvé Místní knihovnu v Kostelci. Seznámili se s prostředím a knihami, které si mohou půjčovat, až se stanou čtenáři naší knihovny.

OBRÁZEK : mk_prvnaci_1_2014.jpg OBRÁZEK : mk_prvnaci_3_2014.jpg OBRÁZEK : mk_prvnaci_4_2014.jpg

 

 
Proces zabral 0.0035 sekund času a 0.71MB paměti.