Místní knihovna Kostelec
Naposledy aktualizováno: 19.09.2018 16:42:24

 OBRÁZEK : knihovna_kostelec_logo_kr.jpg

 

Provozní doba:

 

STŘEDA od 14:00 do 19:00 hodin

 


Knihovna sídlí v samém centru obce v budově hasičské zbrojnice vedle mateřské školy. Je to její čtvrté umístění, první bylo v obecní škole, druhé v místním hostinci, poté byla knihovna přestěhována do prostorů nad poštovním úřadem a od roku 1964 má své místo v hasičské zbrojnici.

 

Zřizovatelem knihovny je od roku 2003 obec Kostelec. Pro veřejnost je knihovna otevřena vždy ve středu od 15:00 do 19:00 hod. Čtenářům je k dispozici 3 748 svazků, beletrie a naučná literatura pro dospělé a mládež. Kromě vlastního knižního fondu nabízíme také knihy z výměnného fondu, který pravidelně několikrát do roka odebíráme z Městské knihovny Hodonín. Od roku 2005 knihovna poskytuje veřejný přístup k internetu, který slouží zdarma nejenom čtenářům, ale i dalším obyvatelům obce. K dispozici jsou dva počítače pro veřejnost a jeden slouží pro práci knihovnice. V dubnu 2013 jsme přešli plně na automatizovaný knihovní systém Clavius. Výpůjční protokol a revize pobíhají prostřednictvím tohoto systému. V roce 2016 jsme uspěli v dotačním projektu VISK a získali finanční prostředky na on-line katalog a příslušnou techniku, což přispívá ke zkvalitnění služeb čtenářům. Místní knihovna Kostelec má svou veřejnou prezentaci na adrese http://knihovnakostelec.webk.cz a pravidelně přispívá informacemi o nových knihách a aktivitách v Kosteleckém zpravodaji, který obec vydává dvakrát ročně.

 

 

 

 
Proces zabral 0.0065 sekund času a 0.69MB paměti.