Naposledy aktualizováno: 30.05.2022 11:45:19
Na úvodní stranu

Místní knihovna Kostelec

 OBRÁZEK : knihovna_kostelec_logo_kr.jpg

Provozní doba:

 STŘEDA od 14:00 do 19:00 hodin

 Knihovna sídlí v samém centru obce v budově hasičské zbrojnice vedle mateřské školy. Je to její čtvrté umístění, první bylo v obecní škole, druhé v místním hostinci, poté byla knihovna přestěhována do prostorů nad poštovním úřadem a od roku 1964 má své místo v hasičské zbrojnici.

 

Zřizovatelem naší knihovny je od roku 2003 obec Kostelec. Pro veřejnost je knihovna otevřena vždy ve středu od 14:00 do 19:00 hod. Čtenářům je k dispozici přes 3 700 svazků, beletrie a naučné literatury pro dospělé, děti a mládež.

Kromě vlastního knižního fondu nabízíme také knihy z výměnného fondu, který pravidelně několikrát do roka odebíráme z Městské knihovny Hodonín.

Od roku 2005 knihovna poskytuje veřejný přístup k internetu, který slouží zdarma nejenom čtenářům, ale i dalším obyvatelům obce. K dispozici jsou dva počítače pro veřejnost a jeden slouží pro práci knihovnice.

V dubnu 2013 jsme přešli plně na automatizovaný knihovní systém Clavius. Výpůjční protokol a revize pobíhají prostřednictvím tohoto systému.

V roce 2016 jsme uspěli v dotačním projektu VISK a získali finanční prostředky na on-line katalog a příslušnou techniku, což přispívá ke zkvalitnění služeb čtenářům. Místní knihovna Kostelec má svou veřejnou prezentaci na adrese

http://knihovnakostelec.webk.cz

Dotazy a připomínky lze zasílat na adresu

knihovna.kostelecukyj@seznam.cz

 

Pravidelně přispíváme informacemi  o nových knihách a aktivitách knihovny v Kosteleckém zpravodaji, který obec vydává dvakrát ročně.