Naposledy aktualizováno: 30.05.2022 11:45:19
Na úvodní stranu

Místní knihovna Kostelec

 

1. Půjčujeme

  • Beletrii a naučnou literaturu pro dospělé
  • Beletrii i naučnou literaturu pro děti do 15-ti let, encyklopedie k prezenčnímu i absenčnímu půjčování a časopis Čtyřlístek.

2. Umožňujeme

  • nahlížení do elektronického katalogu se souborným katalogem literatury v programu Clavius
  • bezplatný přístup k internetu na dvou počítačích

3. Pasujeme

  • prvňáčky na čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Malí čtenáři obdrží pasovací listinu, knížku a záložku.

4. Rezervujeme knihy

 

5. Zajistíme

  • v rámci meziknihovní výpůjční služby publikace, které nenajdete v našem knižním fondu.